Podnikání podle jiného zákona než živnostenského

Podnikání podle jiného zákona než živnostenského

Začínáte psát e-booky a možná vás napadlo, „nejsem já spisovatel, neřídí se moje podnikání třeba autorským zákonem?“

Je pravda, že na některé podnikání nemusíte mít živnostenský list.

 

Přečtěte si, jak to chodí při podnikání dle jiného zákona než živnostenského

Činnosti, na které nepotřebujete živnostenský list, uvádí § 7 odst. 1, 2 ZDP

 • Bud jsou úplně volné a nezávislé, jako spisovatel, herec, hudebník.
 • Nebo na ně potřebujete, něco zcela speciálního jako je státní, nebo jiná speciální zkouška.

 

Jistě znáte pojem OSVČ.

Skládá se z osoby + samostatné výdělečné činnosti

Kdo je „osoba“?

Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která

 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
 • spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Do okruhu spolupracujících osob spadají i členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu, a to dle § 13 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
 • ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.

Jaké jsou druhy SVČ? 

Samostatné výdělečné činnosti, přece.

 • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,
 • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,
 • výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé…

Různé činnosti, společné mají to, že se daní v §7 zákona č. 586/1992 Sb. Pro úřady je podnikání bez živnostenského listu jen druhem samostatné výdělečné činnosti.  

Činnost oznamujete na FÚ. Do 8 dnů od zahájení podnikání se ohlásíte:

 • Na finančním úřadu jste evidování pod DIČ. Tj. CZ a rodné číslo.
 • na zdravotní pojišťovně,
 • správě sociálního zabezpečení.

Zálohy platíte podle toho, zda je podnikání vaší hlavní nebo vedlejší činností.

Pro finanční úřad a další úřady jste OSVČ. Platíte daně, sociální a zdravotní pojištění, což se jinak jmenuje, ale jsou to také daně.

Jaké další činnosti nespadají pod živnostenský zákon, najdete v i zákonu 455/1991 §3.

Vedení daňové evidence, pokud nemáte ŽL

Své podklady pro daně můžete evidovat několika způsoby.

 • Můžete bud vést daňovou evidenci a vést tak skutečné příjmy a výdaje. Z nich pak následně odvést příslušné daně.
 • Můžete využít paušálu, protože jste osoba podnikající podle jiného zákona, bude pro vás platit sazba 40%.Pro jistotu si všechny účty spojené s podnikáním schovávejte.

Ano 40 % nákladů si můžete z vašich příjmů odečíst a to bez dalšího zkoumání a má se za to, že jsou tam všechny výdaje spojené s vaším podnikáním.

Živnostenské podnikání

Pokud podnikáte na živnost, můžete si uplatnit až 60% výdajový paušál.

Pro rok 2017 jsou tyto paušály, více v samostatném článku.

80 %, max. nejvýše 1 600 000 Kč za rok, u řemeslných a zemědělských činností, které jsou samostatná činnost( §7).

80 % z ostatních příjmů ze zemědělské výroby(§10).

60 %, max. 1 200 000 Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných

40 %, max. 800 000 Kč za rok, z příjmů ze samostatné činnosti, na kterou nemáte živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, a z jiné samostatné výdělečné činnosti.

 

Tady má původ tvrzení, že někdy je lépe,

podnikat i v umělecké a autorské činnosti na živnost.

Pokud si přejete vybrat nějakou pěknou volnou činnost pokračujte zde.

Až ji vyberete, bude se vám hodit e-book zdarma.

Paragrafy, které musíte znát, než začnete prodávat e-book.

 

Marta Veselá
Mým koníčkem je, zjednodušování podnikatelské agendy a efektivita účetnictví. Tvořím pro lidi, kteří nemají rádi čísla a papírování. Pomocí barevných schémat, jim umožňuji být v obraze, co se týče nezbytného papírování a evidence. Umožňuji jim, plnit si své sny a dotýkat se hvězd. Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů