OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Marty Veselé pro prodej konzultací a poradenství

 

Obchodní údaje 

Ing. Marta Veselá, IČO 704 52 768, Terezy Novákové 104/35, 621 00 Brno

OSVČ zapsaná v živ rejstříku, neplátce DPH, jsem IO

Telefon: +420 777 833 065

e-mail: martavesela@seznam.cz

I. Kdo je kdo, aneb pojmy 

1) Obchodní podmínky upravují poskytování písemných mini konzultací osobních konzultací a poradenství. Jsou uvedeny nejen na webu, ale také vám je v PDF pošlu se zálohovou fakturou nebo při objednávce balíčku služeb.

2) Smlouva mezi námi se uzavírá v češtině a vychází z českého práva.

3) Úhradou za služby se rozumí připsání částky, na můj podnikatelský účet.

4) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost. (Dále jen „klient“).

5) Klient – spotřebitel je každý, kdo služby využívá pro svou soukromou potřebu, i když je podnikatel. (Dále jen „spotřebitel“). Spotřebitelé mají totiž rozšířená práva.

II. Předmět smlouvy

Touto smlouvou je upraveno, že vám poskytnu vybrané služby.

Vy se zavazujte za službu uhradit dohodnutou částku.

 

III. Jak si objednáte minikonzultaci

1) Konzultaci si objednáte přes objednávkový formulář. 

2) Po její úhradě pošlete svůj dotaz, v délce cca 10 řádků, IČO a web a telefonní číslo.  

3) Na dotaz odpovím e-mailem do 48 hodin v pracovní dny, nebo dle naší společné dohody.

4) Je možné, že si od vás vyžádám upřesnění dotazu.

5) Po odeslání mé odpovědi na dotaz, máte 24 hodin nárok na případné krátké upřesnění.

6) Vaším poděkováním tato služba končí.      

 

IV. Jak si objednáte konzultaci nebo balíček 

1) Konzultaci si objednáte přes objednávkový formulář. 

2)Objednávka konzultace je po schválení závazná.

3) Před konzultací vám pošlu e-mail, kde si upřesníme, co potřebujte řešit a také si vyžádám doplňující podklady. Například odkaz na web, IČO, prodejní stránku. 

4) Změna termínu je možná jen do 24 hodin, před objednaným termínem, přes rezervační formulář, nebo e-mail.  

5) Konzultace probíhají zpravidla přes Google Meet. Je třeba mít účet na Google, mikrofon a kamerku.  Je možné vést konzultaci i přes telefon.

6) Konzultace začne v přesně domluvenou hodinu. Asi pět minut před zahájením vám pošlu odkaz na on-line schůzku.  Nebudete-li připraven/a, mohu si započítat zmeškaný čas.

7) Pokud se neomluvíte nebo nedostavíte, účtuji vám sazbu za jednu hodinu.

8) V případě, že v domluvenou hodinu nebudu připravena já, nebo budu nucena okolnostmi schůzku zrušit, nahradím vám promeškaný čas podle dohody. Většinou nahrazuji zrušenou schůzku konzultací delší, a to zhruba o 30 minut.

9) Odměny za konzultace jsou uvedené na mém webu v sekci služby.

10) Pokud se na konzultaci ne blíží časový limit schůzky, upozorním vás a domluvíme se, zda dokončíme téma zrychleně, nebo budeme v klidu pokračovat.  

11) Odměna je splatná po skončení konzultace bankovním převodem. Pošlu vám fakturu s číslem účtu, VS a částkou na váš e-mail.

12) Balíčky konzultací se platí předem na základě faktury bankovním převodem, Balíček musíte vyčerpat do 3 měsíců (tři konzultace) nebo 5 měsíců (pět konzultací) od zakoupení, jinak vám nevyčerpané hodiny propadají.

13) Informace o vašem podnikání považuji za důvěrné a nebudu je nikde šířit. 

 

V. Odstoupení od smlouvy

V praxi se jedná zejména při prodeji balíčku nevyčerpaných služeb.

Pošlete mi e-mail.

Informace může vypadat takto.

“Já, níže podepsaný …, žádám o vrácení peněz za nevyužité služby …, z důvodu, …“

•          Nemůžete pochopitelně odstoupit od smlouvy na již využité služby.

•          Máte ovšem právo služby reklamovat.

Pokud se vám něco nelíbí, a vaše téma jsem vám dobře neosvětlila, nebo neznám odpověď, nejlépe a nejefektivněji to vyřídíte se mnou přímo na schůzce.

VI. Jste-li klient “spotřebitel”

Vzhledem k byznysovému tématu, se pravděpodobně budou hlásit zejména podnikatelé, kteří již mají IČO. Ovšem, může se najít i někdo, kdo se na podnikání teprve připravuje. Nemáte-li IČO, budu vás brát jako spotřebitele.

Jako spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek můžete objednat služby, poradenství nebo konzultace. Máte stejná práva jako klient podnikatel, ale navíc se vás vztahuje zákonná ochrana spotřebitele.

Jako spotřebitel máte tato práva:

Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Takže žádný zajíc v pytli. Informace jsou uvedeny na webu a v těchto obchodních podmínkách.

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména při prodeji balíčku nevyčerpaných služeb.

Pro úplnost uvádím právo na mimosoudní řešení sporů. Pokud to bude vážně drhnout, máte nárok na mimosoudní řešení ČOI. Do jednoho roku.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 2. 2024.

 

OP zpracovala Ing.  Marta Veselá