Porušení povinností v režimu MOSS

Možná vás napadlo, co když nesplníte nějakou povinnost v režimu MOSS, co vás čeká? Nejhorší je šok z leknutí. Čtěte dál.

Nepodáte-li přiznání

Nepodáte-li daňové přiznání do 30 dnů od skončení zdaňovacího období, bude vám správcem daně v tuzemsku (jakožto státem identifikace) zaslána upomínka týkající se povinnosti podat daňové přiznání a provést platbu, na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce k registraci (§ 110k odst. 2).

Další komunikace již bude probíhat se státem spotřeby (viz kapitola 5).

Pokud obdržíte tuto upomínku za tři po sobě jdoucí kalendářní čtvrtletí, a nepodáte-li do 10 dnů od obdržení každé upomínky daňové přiznání, bude toto bráno jako závažné porušování pravidel režimu MOSS a bude vám zrušena registrace z režimu MOSS.

Neuhradíte-li daň

Není-li platba provedena v termínu nebo není-li daň uhrazena v plné výši, bude zaslána správcem daně v tuzemsku (jakožto státem identifikace) upomínka, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce k registraci (§ 110k odst. 2 ZDPH).

Pokud obdržíte tuto upomínku za tři po sobě následující čtvrtletí, a neuhradíte-li daň v plné výši do deseti dnů po odeslání upomínky, bude toto bráno jako závažné porušování pravidel režimu MOSS a bude vám zrušena registrace k režimu MOSS (výjimku tvoří případy, kdy je zbývající neuhrazená částka nižší než 100 EUR za každé daňové přiznání).

Další kroky směřující k vybrání daně již činí stát spotřeby. (Procvičíte v cizojazyčné odborné komunikaci.)

V případě dodatečné platby, plynoucí z podání dodatečného daňového přiznání, je tato platba uhrazena správci daně v tuzemsku (jakožto státu identifikace), který ji dále rozdělí příslušným státům spotřeby, kterým dodatečná daň náleží. Pokud již ale byl státem spotřeby učiněn jakýkoli krok směřující k vybrání daně (viz kapitola 5), platí uživatel dodatečnou daň vždy přímo státu spotřeby.

Komunikace uživatele MOSS se státem spotřeby

Základní komunikace v režimu MOSS probíhá se správcem daně ve státě identifikace s FÚ Brno I.

Stát identifikace je zde Česko. Stát spotřeby země, kam prodáváte e-book. (A domluvte se v Maďarsku na FÚ, jde-li o daně.)

Teprve další kroky, které spadají mimo systém MOSS, řeší s uživatelem stát spotřeby (tedy stát, do kterého byla vybraná služba poskytnuta).

K tomuto dochází v případě, kdy správce daně (ve státě identifikace)

  • vystaví upomínku k podání daňového přiznání a/nebo
  • k provedení platby.

Pokud svou povinnost přesto nesplníte, další upomínky a kroky vedoucí k vybrání daně činí stát spotřeby. Tyto následné kroky se pak řídí pravidly a postupy státu spotřeby, včetně stanovení veškerých sankcí a poplatků.

Rovněž případná úhrada dlužné daně musí být poté, co upomínku vystavil stát spotřeby, provedena na účet státu spotřeby (a nikoliv státu identifikace).

Stát spotřeby dále vyměřuje a doměřuje daň po provedené kontrole. Stát identifikace provádí daňovou kontrolu na žádost státu spotřeby.

Z toho plyne, že bude lépe si povinnosti plnit, nebo včas někoho pověřit, pokud nechcete mít extra vzrušující život.

Pokud ještě nemáte vlastní účetní, pomůže vám e-book DPH v kostce, kde jsou jednotlivá hlášení a podání podrobně popsaná, krok za krokem. Ulehčíte si život a ušetříte čas.

Marta Veselá
Mým koníčkem je, zjednodušování podnikatelské agendy a efektivita účetnictví. Tvořím pro lidi, kteří nemají rádi čísla a papírování. Pomocí barevných schémat, jim umožňuji být v obraze, co se týče nezbytného papírování a evidence. Umožňuji jim, plnit si své sny a dotýkat se hvězd. Můj příběh najdete zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů