Přihláška k DPH - IO 

Registrace k DPH jako identifikovaná osoba snadno a rychle

Proč se nestát rovnou plátcem DPH?

Je to mezistupeň:

 • prodáváte nakupujete elektronické služby v EU a ve světě, 
 • nejste zatím plátcem DPH, protože máte roční obrat pod  milion,
 • nejste v prodejním řetězci plátců, což se stává u prodeje zboží nebo výrobě.

V tom případě se pro vás hodí režim identifikovaná osoba,

 • jste plátcem DPH v EU
 • neplátce v ČR a ve třetích zemích. 

Jak to vypadá na faktuře?

 • Váš e-book stojí 500 Kč pro ČR a pro svět mimo EU. 
 • Váš e-book stojí 500 Kč, pro EU pro fanoušky -spotřebitele,  pokud prodáváte do limitu 10.000 EUR za rok.
 • Váš e-book pro SR stojí 500+20% DPH pro slovenského fanouška (nepodnikatele nebo neplátce DPH). Toto DPH vy odvedete přes MOSS, do SR. Sazby e-booků tedy služeb jsou v jednotlivých zemích dle jejich sazebníku. 
 • Váš e-book pro nepodnikatele stojí 500 Kč a DPH je 0% . Ale podnikatel DPH musí odvést ve své zemi. na podnikatele jsou páky ve formě souhrnného hlášení.  

Neplátcem DPH jste tedy kvůli tomu, že by to vaši milí zákazníci v ČR měli zpočátku levnější. ( Než dosáhnete limitu.) S EU nenaděláte nic.

Tak proto ta IDENTIFIKOVANÁ osoba. Jasné?    

Jak na přihlášku snadno a rychle

Jakékoliv odevzdávání jsem rozdělila na 4 kroky:

 • Příprava
 • Akce (to je to hrozné, trvá do 15 minut)
 • Kontrola  
 • Oslava 

Příprava

Bez přípravy, nečekejte snadno a rychle. Je pravděpodobné, že se někde zaseknete.

Připravte si:

 • Sídlo vašeho finančního úřadu. 
 • Číslo podnikatelského účtu na výpisu, kartičce z banky nebo smlouvě o účtu. Ne z hlavy.
 • První fakturu, na základě které se hlásíte.
 • Důvod registrace. 
 • Své jméno a adresu máte v malíčku.  

Toť vše. 

Důvod registrace:

g-pořízení zboží z jiného státu,

h-přijetí služby ze zahraničí–reklama na FB,

i-poskytnutí služby do zahraničí-prodej e-booku do EU,

j-bude poskytovat služby v režimu MOSS (IO se stanou druhý den po oznámení)

k-bude pořizovat zboží ze zahraničí (IO se stanou druhý den po oznámení)

l-obojí bude přijímat  služby-reklama na FB (e-book), i prodávat e-book do zahraničí.

 

Akce

Akce je to, co je na přihlášce naprosto nejstrašnější, podle mých klientů. 

Pokud nepodceníte přípravu, a pojedete podle videa, bude celá záležitost za 15 minut hotová.

V čem spočívá akce.

 • Vyplnění přihlášky podle připravených podkladů a podle videa. 
 • Odeslání přihlášky. 
 • Uložení všech potvrzení do počítače.
 • Případné doručení POTVRZENÍ do 5 dnů na FÚ, nemáte-li datovou schránku.

Návody jsem vám připravila

 • ve formě textu 
 • ve formě videa (původně se aplikce jmenovala EPO) 

Vyberte si co máte raději nebo obojí. 

Text: 

A. Přihlaste se na web daňové správy MOJE DANÉ

B. Elektronické formuláře Přihláška k DPH

C. Přihláška k registraci DPH od 1. 1. 2015 (EPO2) světle fialový. 

D. Vyberte položku Průvodce.

 

Je složen z 6 kroků

Krok 1. Přihláška k dani z přidané hodnoty

 • Finančnímu úřadu v…(kraj)
 • Územní pracoviště v…(město, případně část)
 • DIČ : CZ+ vaše rodné číslo, pokud jste fyzická osoba a bylo vám již přiděleno, jinak vedlejší kolonka ( s.r.o. zadá CZ+IČO)
 • Typ registrace: identifikovaná osoba. Vyskočí hláška, budou smazány všechny záznamy účtů, mimo účtu pro vrácení daně. Nic se neděje, bude to jednodušší. Klikněte O.K.
 • Společník společnosti: Ne (s.r.o. zadá ano)

Krok 2. Informace o subjektu

 • Finančnímu úřadu (samo naskočí z předchozího kroku)
 • DIČ nebo RČ (samo naskočí z předchozího kroku)
 • Typ daňového subjektu Fyzická osoba (s.r.o. píše Právnická osoba)
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • Číslo orientační
 • Obec vyberete z roletky (prosím pomaleji, žádná rychlá klikačka)
 • PSČ se vyplní samo
 • Stát ČR
 • Skutečné sídlo (většina nevyplňuje)
 • Kontaktní informace telefon a email, zvláště pečlivě prosím, pokud nebude něco O.K. tak vám brnkne neznámé číslo z FÚ, většinou jsou milí, aspoň se seznámíte.

Typ podepisující osoby nevyplňujete (jen v případě účetní, zástupce pozůstalosti apod.)

Krok 3. Bankovní účty

Pro identifikovanou osobu se bankovní účty nevyplňují.

Krok 4. Účet pro vrácení

 • T tuzemský v CZK (podnikatelský)
 • zahraniční

Krok 5. Důvod registrace

Identifikovaná osoba má na výběr § 6g – § 6l zákona o DPH. Odstavce si přečtěte,

zde jsem možnosti uvedla zjednodušeně:

g-pořízení zboží z jiného státu,

h-přijetí služby ze zahraničí–reklama na FB,

i-poskytnutí služby do zahraničí-prodej e-booku do EU,

j-bude poskytovat služby v režimu MOSS (IO se stanou druhý den po oznámení)

k-bude pořizovat zboží ze zahraničí (IO se stanou druhý den po oznámení)

l-obojí bude přijímat  služby-reklama na FB (e-book), i prodávat e-book do zahraničí.

 • Rozhodné datum první reklama na FB na IČ, tak je to datum první faktury z FB (přijde na konci měsíce)
 • První prodej e-booku do zahraničí, datum prvního prodeje.
 • Pokud nevyplníte správné písmenko, tak vám brnknou z FU. Vyplníte to, co požaduje váš správce daně. Jednoduše podáte znovu, se správným písmenkem. Druhé podání už jde jako po másle. Někteří správci daně si ovšem myslí, že prodej e-booku není elektronická služba, ale zboží. Možná tak na flash disku. 

Krok 6. Přílohy

Přiložíte v PDF váš “důvod”.

 • První faktura za FB, nebo za fotky ze zahraniční fotobanky.
 • První faktura za prodej do zahraničí.

Registrace k DPH ve videu

Kontrola

Kontrola před odesláním přihlášky k registraci k DPH

Pravý sloupec vyberete protokol chyb, opravíte.

F. Podáte přiznání

 • Nemáte-li dosud datovou schránku, (nebo el. podpis), použijete volbu nepodepisovat podání.
 • Před odesláním si prohlédnete a zkontrolujete opis k tisku.
 • máte datovou schránku na IČO? Podáte pomocí volby odeslat pomocí datové schránky , přihláit jménem a heslem. 

Odesláno, přihláška již putuje internetem. Zapíšete si:

 • Číslo podání (je uvedeno i na potvrzení),
 • heslo podání (změť písmenek a čísel, to už jinde nenajdete).

G. Vytisknete si

pokud podáváte pomocí volby nepodepisovat podání bez datovky. 

Uložíte (vždy na stejné místo! do počítače.

Použijete volbu uložit jako, jinak to příště nenajdete! )

 • Opis přihlášky.
 • Potvrzení o podání 2* jednu kopii uschováte na památku, či k reklamaci (já si na zadní stranu, píšu podací číslo a heslo).
 • Druhou kopii opatříte ručním podpisem a do 5 dnů dodáte na FÚ (buď na podatelnu, kde vám dají razítko na kopii, nebo poštou doporučeně). Pokud máte datovou schránku, nebo el podpis, tak tato “radost odpadá”.
 • Jak se počítá 5 dní? Den podání je den nula a druhý den jedna, … nehraje se na pracovní a nepracovní dny. Pátý den musí být dokument na FÚ.  Ve středu podáte, v pondělí je poslední den pro dodání vašeho osobního podpisu. 

 

Uložte všechny další "věty", potvrzující podání. 

 • PKCS7 soubor- potvrzení -pamatuji si tu sedmičku
 • XML větu (bude se hodit, kdyby něco neklaplo a měli jste posílat znovu)
 • PDF přihláška
 • Potvrzení PDF

 

Ještě nekončíme

Konec v tomto případě znamená,

 • že máte založenou přihlášku k registraci,
 • potvrzení z FÚ, že jste zaregistrovaní k DPH a jaké máte zdaňovací období. 

Co bude dál?

V do 25. odevzdáte své první přiznání k DPH